Samarbeten

Konferensbyrån Borlänge
http://www.konferensbyran.se

Hållbar hälsa Liza Almgren, Uppsala
http://www.hallbarhalsa.org

Riksidrottsförbundet
http://www.rf.se

Svenska Skidförbundet
http://www.skidor.com/

Svenska Kanotförbundet 
http://www.kanot.com/

Svenska Simförbundet
http://www.svensksimidrott.se/

SISU idrottsutbildarna
http://www.sisuidrottsutbildarna.se

Svensk idrott
http://www.svenskidrott.se/Elitidrott/verksamhetsstod/Idrottspsykologi/attanlitaenidrottspsykologiskradgivare/

Livskompass
https://livskompass.se


Ett par strålande blå ögon, fullständigt okuvliga i sin förmåga att nå helt in i mig, att inte låta minsta osäkerhet eller negativa tanke bero. Att kunna få hjälp att vända ditt inre kaos till sammanhållen kraft en minut innan start är otroligt. Det är en trygghet. När jag varit rädd eller trött eller nervös har jag sagt det till Anneli, hon har tagit ett fast tag kring mina axlar, hållit kvar mig i nuet och påmint mig om vem jag är, vad jag ska göra och varför.
Det har fungerat varje gång. Samtliga mästerskapslopp de senaste åren har Anneli varit den sista punkten innan mitt eget avgörande ögonblick. Hennes hjälp har varit ovärderlig.

Helena Jansson
flerfaldig världsmästare i orientering