Samarbeten

Konferensbyrån Borlänge
http://www.konferensbyran.se

Hållbar hälsa Liza Almgren, Uppsala
http://www.hallbarhalsa.org

Riksidrottsförbundet
http://www.rf.se

Svenska Skidförbundet
http://www.skidor.com/

Svenska Kanotförbundet 
http://www.kanot.com/

Svenska Simförbundet
http://www.svensksimidrott.se/

SISU idrottsutbildarna
http://www.sisuidrottsutbildarna.se

Svensk idrott
http://www.svenskidrott.se/Elitidrott/verksamhetsstod/Idrottspsykologi/attanlitaenidrottspsykologiskradgivare/

Livskompass
https://livskompass.se


Jag är oerhört tacksam för att du trott på mig och guidat mig igenom alla åren. Det har hjälpt mig enormt till att komma dit jag är idag och dit jag är på väg!

Johan Runesson
flerfaldig världsmästare i orientering