ACT

ACT – acceptance and commitment therapy
Anneli handleder i ”ACT – att hantera stress och främja hälsa” som är en gruppbehandling på totalt 12 timmar, oftast fördelade på 4 kurstillfällen och handlar om att hjälpa unga vuxna (16-29 år) eller vuxna att hantera stress och psykisk ohälsa. ACT är en av de senare formerna av KBT och brukar kallas för ”kontextuell KBT”. Något som delvis skiljer ACT från tidigare former av KBT är att behandlingsfokus inom ACT är att hjälpa klienter att leva ett gott och bra liv (som man själv definierar detta) och därigenom öka klienters livskvalitet.

För mer information se: https://livskompass.se/act/vad-ar-act/

Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”. Modellen är en svensk omarbetning av ”ACT at work” som fått goda resultat efter forskning i England. De som genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa. (Bond & Bunce 2000; Bond & Bunce 2003).

Följande frågor kommer vi att arbeta kring:

Här kan ni som företag, förbund, landsting eller kommun anlita Anneli när ni har behov för era anställda att reducera stressen och främja beteenden som gynnar hälsan. Rekommenderad gruppstorlek 12-20 personer

Kurstillfälle
Att hantera stress och främja hälsa

”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” ger dig som deltagare förhållningssätt att hantera den stress som är ofrånkomlig när vi lever vårt dagliga liv.

Kursledare: Anneli Östberg

4 st kurstillfällen á 3 timmar

Kursplats:
Efter överenskommelse

 

För att beställa en kurs kontakta Anneli Östberg
Telefonnummer: 076-812 22 02
Mail: kontakt@anneliostberg.se


För mig har du varit den i alla de landslagsorganisationerna som jag varit med i som betytt allra mest för mig och min utveckling!
Du har inte bara hjälpt mig genom en rad jobbiga skador/misslyckande/sjukdomsperioder där dina råd ofta har haft en avgörande betydelse för att ta mig tillbaks till en hög nivå. Du utstrålar även en oerhörd glädje som du ofta och gärna sprider till övriga gänget vilket gör att det aldrig blir tråkigt i din närvaro! Dessutom har du en stor kunskap som du på ett generöst set delar med dig av. Svårt att beskriva i text vad du betytt för mig men du ska veta att du lämnar ett stort tomrum, ett tomrum som kommer bli svårt om inte omöjligt att fylla, landslaget kommer aldrig vara samma sak utan dig!

William Lind
landslagslöpare