ACT

ACT – acceptance and commitment therapy
Anneli handleder i ”ACT – att hantera stress och främja hälsa” som är en gruppbehandling på totalt 12 timmar, oftast fördelade på 4 kurstillfällen och handlar om att hjälpa unga vuxna (16-29 år) eller vuxna att hantera stress och psykisk ohälsa. ACT är en av de senare formerna av KBT och brukar kallas för ”kontextuell KBT”. Något som delvis skiljer ACT från tidigare former av KBT är att behandlingsfokus inom ACT är att hjälpa klienter att leva ett gott och bra liv (som man själv definierar detta) och därigenom öka klienters livskvalitet.

För mer information se: https://livskompass.se/act/vad-ar-act/

Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”. Modellen är en svensk omarbetning av ”ACT at work” som fått goda resultat efter forskning i England. De som genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa. (Bond & Bunce 2000; Bond & Bunce 2003).

Följande frågor kommer vi att arbeta kring:

Här kan ni som företag, förbund, landsting eller kommun anlita Anneli när ni har behov för era anställda att reducera stressen och främja beteenden som gynnar hälsan. Rekommenderad gruppstorlek 12-20 personer

Kurstillfälle
Att hantera stress och främja hälsa

”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” ger dig som deltagare förhållningssätt att hantera den stress som är ofrånkomlig när vi lever vårt dagliga liv.

Kursledare: Anneli Östberg

4 st kurstillfällen á 3 timmar

Kursplats:
Efter överenskommelse

 

För att beställa en kurs kontakta Anneli Östberg
Telefonnummer: 076-812 22 02
Mail: kontakt@anneliostberg.se


Ett par strålande blå ögon, fullständigt okuvliga i sin förmåga att nå helt in i mig, att inte låta minsta osäkerhet eller negativa tanke bero. Att kunna få hjälp att vända ditt inre kaos till sammanhållen kraft en minut innan start är otroligt. Det är en trygghet. När jag varit rädd eller trött eller nervös har jag sagt det till Anneli, hon har tagit ett fast tag kring mina axlar, hållit kvar mig i nuet och påmint mig om vem jag är, vad jag ska göra och varför.
Det har fungerat varje gång. Samtliga mästerskapslopp de senaste åren har Anneli varit den sista punkten innan mitt eget avgörande ögonblick. Hennes hjälp har varit ovärderlig.

Helena Jansson
flerfaldig världsmästare i orientering