Kontakt

Anneli Östberg
Individ, grupp och organisationsutveckling
Skogsfrustigen 30,  784 50 Borlänge
Mail: kontakt@anneliostberg.se
Mobil: 076-812 22 02


Annelis förmåga att se just mina styrkor, locka fram den kraft som jag har inneboende när det behövs som mest är fullständigt makalös. Hon kan i tillägg skapa en trygghet som gör att jag vågar konfrontera mina svagaste punkter, något som är en nyckel för att ta steg i sin utveckling, uppåt och framåt.

Helena Jansson
flerfaldig världsmästare i orientering