Kontakt

Anneli Östberg
Individ, grupp och organisationsutveckling
Skogsfrustigen 30,  784 50 Borlänge
Mail: kontakt@anneliostberg.se
Mobil: 076-812 22 02


Tycker du är en av de bästa ledarna jag haft och mina samtal med dig har varit viktiga i min utveckling som elitlöpare och som person.

Filip Dahlgren
landslagslöpare