Kontakt

Anneli Östberg
Individ, grupp och organisationsutveckling
Skogsfrustigen 30,  784 50 Borlänge
Mail: kontakt@anneliostberg.se
Mobil: 076-812 22 02


Ett par strålande blå ögon, fullständigt okuvliga i sin förmåga att nå helt in i mig, att inte låta minsta osäkerhet eller negativa tanke bero. Att kunna få hjälp att vända ditt inre kaos till sammanhållen kraft en minut innan start är otroligt. Det är en trygghet. När jag varit rädd eller trött eller nervös har jag sagt det till Anneli, hon har tagit ett fast tag kring mina axlar, hållit kvar mig i nuet och påmint mig om vem jag är, vad jag ska göra och varför.
Det har fungerat varje gång. Samtliga mästerskapslopp de senaste åren har Anneli varit den sista punkten innan mitt eget avgörande ögonblick. Hennes hjälp har varit ovärderlig.

Helena Jansson
flerfaldig världsmästare i orientering