Vad är det som gör att vi fortsätter med Idrott hela livet? Vad är en optimal utvecklingsmiljö? Hur kan vi göra vår värdegrund levande? Att optimera för både individen och laget – vad blir då viktigt? Dessa frågor kommer Anneli att inspirera oss kring och ge tips. Hur vi tillsammans kan skapa en miljö i vår förening där vi trivs och utvecklas. Vi kommer att jobba med:

  • Vi skapar medvetenhet om hur våra värderingar och vårt ledarskap påverkar varandra.
  • Vi tar fram era värderingar (er framgångsspiral) och vilka beteenden som ni vill fortsätta med eller börja med så att ni lever som ni lär.
  • När vi valt värderingar är det viktigt att implementera dessa i verksamheten.  Att förstärka de positiva beteenden som du och vi vill fortsätta med är viktigt. Det skapar vår framtid! Här får du tips på hur Ni förstärker beteenden som Ni vill ha kvar.

Denna föreläsning bokas ofta som en heldags Kick Off för föreningen där medlemmarna blir inbjudna och är delaktiga i hela processen. De framgångsfaktorer ni kommer fram till får ni sammanställt i ett material från Anneli. 

För att boka en föreläsning kontakta Anneli
Telefonnummer: 076-812 22 02
Mail: kontakt@anneliostberg.se

Andra föreläsningar: