Vad är det som gör att vi alla bidrar på en arbetsplats? Att vi både trivs och kan prestera. När det sker omorganisationer är det lätt att det spretar i ett företag. Då förlorar vi både energi och fart. Som anställd ska en samarbeta med nya människor som jobbar på helt olika sätt. Då blir det extra viktigt att vi alla ”ror åt samma håll”. Här får ni en chans att sätta er i ”samma båt”. Ni blir inspirerade i att hitta ert team och kraften i varandra.

  • Alla har vi en målbild av vad och hur vi ska genomföra våra arbetsuppgifter. Vid en omorganisation behöver vi ta fram nya gemensamma målbilder. Med nya målbilder bestämmer vi vilka vanor som ska vara kvar och vilka nya som ska till.
  • Jaget och teamet – hur förändras min roll?  Vem är viktig nu? Vad behöver jag göra för att du ska kunna prestera på jobbet och vad önskar jag att du gör för mig.
  • Vi tar vara på era framgångstrategier som ska vara kvar och tydliggör de nya ramarna –Vad, Vem, När, Hur – vad gäller nu?
  • Alla reagerar vi olika i omorganisationer. En del gillar att det händer nya saker och vill driva på andra tycker det är riktigt jobbigt när vanor förändras. Vi lyssnar på varandra och tar vara på våra olika kompetenser. Anneli ger tips på hur du kan förändra vanor.

Anneli tydliggör hur vi kan coacha oss själva och varandra för att ta vara på en omorganisation!

Denna föreläsning bokas ofta som en tre timmars föreläsning. Går även bra att korta ner genom att ta bort lite av innehållet. Era behov styr.

För att boka en föreläsning kontakta Anneli
Telefonnummer: 076-812 22 02
Mail: kontakt@anneliostberg.se

Andra föreläsningar: