Att arbeta i en organisation som har tydliggjort sina värderingar genom delaktighet och implementerat dessa i verkligheten är grunden för att individen och laget ska utvecklas. Att leva som en lär skapar optimala förutsättningar.

Anneli leder er i processen att plocka fram de värderingar ni vill att er verksamhet ska genomsyras av. När ni tagit fram er egen framgångsspiral visar Anneli på hur ledarskapet och värderingarna kan gå hand i hand. Anneli leder även företag under en längre period där hon är med i implementeringen av er värdegrund och finns som bollplank och coach för organisationens chefer.

En mycket uppskattad föreläsning som oftast bokas under en halv dag till en heldag. Flertalet företag har valt detta tema som en del av företagets kickoff!

För att boka en föreläsning kontakta Anneli
Telefonnummer: 076-812 22 02
Mail: kontakt@anneliostberg.se

Andra föreläsningar:

Värdegrundsarbete med bästa kollegorna och proffsig handledning av Anneli Östberg. Häftigt hur Anneli på ett tydligt sätt visade på hur våra värderingar och våra beteenden hänger ihop. Nu har vi fått vår framgångsspiral. Nu väljer vi de beteenden som leder oss framåt! Nu kööör vi!

Deltagare på ”ny värdegrund – vi lever som vi lär”