Ny värdegrund – Vi lever som vi lär!

Ny värdegrund – vi lever som vi lär!
Att arbeta i en organisation som har tydliggjort sina värderingar genom delaktighet och implementerat dessa i verkligheten är grunden för att individen och laget ska utvecklas. Att leva som en lär skapar optimala förutsättningar.

Anneli leder er i processen att plocka fram de värderingar ni vill att er verksamhet ska genomsyras av. När ni tagit fram er egen framgångsspiral visar Anneli på hur ledarskapet och värderingarna kan gå hand i hand. Anneli leder även företag under en längre period där hon är med i implementeringen av er värdegrund och finns som bollplank och coach för organisationens chefer.

En mycket uppskattad föreläsning som oftast bokas under en halv dag till en heldag. Flertalet företag har valt detta tema som en del av företagets kickoff!

För att boka en föreläsning kontakta Anneli
Telefonnummer: 076-812 22 02
Mail: kontakt@anneliostberg.se

Läs mer om andra föreläsningar genom att klicka nedan.
• Jaget och laget – arbetsglädjeAtt coacha mig själv • Prestationspsykologi – Mental träning ACT • Omorganisation – vad händer? • Optimal utvecklingsmiljö – idrott hela livet •