ACT – acceptance and commitment therapy
Anneli handleder i ”ACT – att hantera stress och främja hälsa” som är en gruppbehandling på totalt 12 timmar, oftast fördelade på 4 kurstillfällen och handlar om att hjälpa unga vuxna (16-29 år) eller vuxna att hantera stress och psykisk ohälsa. ACT är en av de senare formerna av KBT och brukar kallas för ”kontextuell KBT”. Något som delvis skiljer ACT från tidigare former av KBT är att behandlingsfokus inom ACT är att hjälpa klienter att leva ett gott och bra liv (som man själv definierar detta) och därigenom öka klienters livskvalitet.

För mer information se: https://livskompass.se/act/vad-ar-act/

Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”. Modellen är en svensk omarbetning av ”ACT at work” som fått goda resultat efter forskning i England. De som genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa. (Bond & Bunce 2000; Bond & Bunce 2003).

Följande frågor kommer vi att arbeta kring:

  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?
  • Vad tycker du är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas i mitt liv inom livets olika områden Vi lär oss även undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i riktning mot det liv vi vill leva.

Här kan ni som företag, förbund, landsting, regioner eller kommun anlita Anneli när ni har behov för era anställda att reducera stressen och främja beteenden som gynnar hälsan. Rekommenderad gruppstorlek 12-20 personer

Kurstillfälle
Att hantera stress och främja hälsa

”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” ger dig som deltagare förhållningssätt att hantera den stress som är ofrånkomlig när vi lever vårt dagliga liv.

Kursledare: Anneli Östberg
Tillfällen: 4 st kurstillfällen á 3 timmar
Kursplats: Efter överenskommelse

För mer information / kontakt: 
Telefonnummer: 076-812 22 02
Mail: kontakt@anneliostberg.se

Andra föreläsningar:

Väldigt gediget kursmaterial. Bra mix av teori och praktiska övningar. Fantastiskt inspirerande, tydlig och kunnig gruppledare (Anneli).”

– Deltagare ACT (4 kurstillfällen)