”Tack Anneli för en fantastisk lunch inspiration. Det var som att du var framför mig i rummet. Vilken energi du har”

Nedan följer ett förslag på upplägg för digitala föreläsningar. Innehållet och upplägget går självklart att anpassa efter era förutsättningar.

Dessa träffar är upplagda för tre föreläsningar på 60 minuter. Vi blandar olika pedagogiska arbetsramar som t.ex. föreläsning, övningar, reflektion och kortare filmer.

Första träffen: Att coacha sig själv – Så här funkar jag

 • Att förstå hur jag funkar så jag kan börja coacha mig själv
 • Att förstå hur jag funkar i en värld där vi ständigt kan jämföra oss med de som är perfekta.
 • Målbilder som stressar eller peppar? De medvetna och omedvetna målbilder du har styr dig varje dag. Hur ser din målbild ut?
 • Rädslor – Lära sig om prestationsångest – vad är det och hur kan jag jobba med det?
 • Vilka ”fallgropar” har du som hindrar dig för att nå dit du vill?

Andra träffen: Att coacha sig själv – Att hantera negativa tankar och känslor

 • Vi följer upp dina fallgropar, hur har det gått?
 • Förstå hur jag värderar mig efter mina prestationer
 • Hur kan jag hantera kritik? Vad är den till för?
 • Att lära sig förstå varför negativa tankar och känslor kommer och hur vi kan hantera dessa.
 • Hur hanterar du stress?
 • Hur fyller du på din energi? Vilken typ av återhämtning gör du?

Tredje träffen:  Att coacha sig själv och varandra – Jag och teamet

 • Vi följer upp hur du arbetat med din återhämtning
 • Hur du behåller ditt fokus på det du ska göra.
 • Både du och jag smittar med våra tillstånd. Hur är du?
 • Positiv förstärkning – att stärka sig själv och varandra
 • Att bygga effektiva team – vad blir då viktigt?
 • Vad behöver jag göra så att du kan prestera optimalt?
 • Vår värderade riktning 

Mellan träffarna får deltagarna också en uppgift att jobba med för att fortsätta utvecklingsarbetet.

Kostnadsförslag: 6000 kr + moms / föreläsning

För att boka en föreläsning kontakta Anneli
Telefonnummer: 076-812 22 02
Mail: kontakt@anneliostberg.se

Andra föreläsningar:

”Så bra! Tack Anneli för din klokskap i ledarskap och vad som är viktigt i mötet med andra människor. Jag tar med mig massor av tips”