Den individuella coachningen utgår från dig i fokus. Det kan exempelvis handla om att utveckla dina mentala färdigheter och styrkor eller att förändra sättet du kommunicerar med dig själv och/eller omgivningen.

Som coach verkar Anneli för att du själv skall kunna äga de nycklar som krävs för att nå personligt välbefinnande. Målet är att du i framtiden ska vara ”dina egen bästa coach”.

Vill du veta mer eller vill boka tid för coachning, maila till: kontakt@anneliostberg.se