Att bli coachad i grupp är en positiv möjlighet. Gruppcoachningen kan exempelvis ske inom arbetsgruppen och/eller i en ledningsgrupp. Upplägg bestämmer vi utifrån era förutsättningar och kan innehålla allt ifrån en samtalsmiddag till gruppcoachning på arbetsplatsen.

Som coach verkar Anneli för att ni ska hitta gemensamma framgångsfaktorer och/eller tydliggöra och börja arbeta mot gemensamma mål.

Vill du veta mer eller vill boka tid för coachning, maila till: kontakt@anneliostberg.se