Anneli är utbildad KBT-terapeut och arbetar med coachning på individ och/eller gruppnivå samt med prestationspsykologi inom idrott och näringsliv. Fokus för vårt samarbete kan vara att utveckla din/er nuvarande situation, sätta och tydliggöra mål för framtiden eller behandling av ångest, fobier och depression.

Vill du veta mer eller vill boka tid för coachning/rådgivning, maila till: kontakt@anneliostberg.se